Skip to main content
XS SM MD LG XL

Wil je de volgende stap maken met jouw / jullie maatschappelijk initiatief?

Steeds vaker nemen burgers en maatschappelijke organisaties met succes het heft in eigen hand om de stad duurzamer te maken en bewoners met elkaar in contact te brengen. Denk aan speelstraten, maar ook aan complexere initiatieven zoals energiecoöperaties, bewoners, bedrijven, duurzame ondernemingen en grootschalige burgerinitiatieven zoals de Haarlemmer Kweektuin.

Soms is er wat hulp nodig om het plan tot een succes te maken. De Inschakelaars kunnen je daarbij helpen, neem gerust contact met ons op!

GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

Initiatieven

Stichting De Inschakelaars adviseert en ondersteunt verschillende maatschappelijk initiatieven bij de uitwerking van een idee

afbeelding

Scouting Brigitta is op zoek naar materiaal voor Schoterboshuis!

Scouting Brigitta is de grootste scoutinggroep in Haarlem. Ons huidige gebouw, dat we delen met enkele buurtorganisaties en een BSO, is versleten en we moeten er binnen afzienbare tijd uit.

afbeelding

Ikgawerken.nu

Ikgawerken.nu is het recruitment platform dat zich richt op nieuwkomers. Via het platform wordt de statushouder zelfstandig in staat gesteld om een keuze te maken welke baan het beste bij hem/haar past.

afbeelding

Stichting Goed doen voor een ander

Stichting Goed doen voor een ander biedt zelfstandig wonende eenzame ouderen een nieuwe vriendengroep aan.

Wat we doen

De Inschakelaars is een onafhankelijke stichting waar maatschappelijke initiatieven op het gebied van ontmoeting, leefbaarheid, duurzaamheid en cultuur terecht kunnen voor advies en ondersteuning.
De Inschakelaars ondersteunt deze initiatieven door:

  • te adviseren over de planontwikkeling
  • de haalbaarheid en uitvoerbaarheid te beoordelen
  • de sociale winst voor de buurt of stad te onderzoeken, bijvoorbeeld om financiering te krijgen
  • verbinding te leggen met instellingen, bedrijven of overheid die maatschappelijke initiatieven willen ondersteunen, bijvoorbeeld vanwege de sociale winst die er voor ze te behalen valt (ook wel social return on investment)
  • te adviseren en begeleiden bij fondswerving
  • te fungeren als vraagbaak

De Inschakelaars doet meer

  • in opdracht van de gemeente Haarlem beheren en promoten we www.haarlemlink.nl, een digitaal platform waarop maatschappelijke initiatieven zich kunnen presenteren
  • we organiseren netwerkbijeenkomsten om mensen en initiatieven bij elkaar te brengen
  • we geven voorlichting en scholing, bijvoorbeeld over hoe je een initiatief ontwikkelt tot een kansrijk plan

Wie we zijn

De inschakelaars

Gert-Jan Ankoné
Marriëtte Wessels

Het bestuur

Peter Don
voorzitter
Anne-Floor Dekker
bestuurslid
Ruth Nelemaat
bestuurslid

De Inschakelaars

De Inschakelaars is een initiatief van Gert-Jan Ankoné en Mariëtte Wessels. In opdracht van het bestuur adviseren en ondersteunen zij nieuwe maatschappelijke initiatieven.

Gert-Jan Ankoné is strategisch adviseur en projectontwikkelaar op het gebied van burgerparticipatie, sociale vraagstukken en diversiteit. Gert-Jan heeft een achtergrond in organisatie- en veranderkunde. Hij is een onafhankelijk denker die kijkt naar de onderliggende vraag. “Denken en doen” is zijn motto. Gert-Jan heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en aansturen van projecten, beleidsadvisering en het verzorgen van workshops. Hij werkt als zelfstandig ondernemer voor onder meer stichting De Inschakelaars en de stichting Stadsgesprekken. Gert-Jan is lid van de Haarlemse Participatieraad en bestuurslid van de stichting Haarlemmer Kweektuin.

Mariëtte Wessels heeft grote projecten gecoördineerd op het grensvlak tussen bedrijven en overheden. Haar hart, en kennis en ervaring, gaan vooral uit naar projecten op het gebied van duurzaamheid en duurzame energie, herinrichting van landelijk gebied, en jeugd- en ouderenzorg. Zij heeft bijvoorbeeld een landelijke subsidieregeling opgezet voor duurzame energie (MEP regeling) en werkte als programmamanager en later als directeur van de Stichting Mainport en Groen. De wereld van de ouderenzorg heeft ze vooral ook als mantelzorger goed leren kennen. Momenteel werkt Mariëtte ook voor de coöperatie Kennemer Energie.

Het bestuur

Voorzitter Peter Don was 38 jaar betrokken bij (grote) veranderingsprocessen binnen grote bedrijven. Vanuit diverse rollen: als (interim) manager, organisatieadviseur, HR-manager en Ondernemingsraad lid. Sinds 5 jaar  (ook) actief op het vlak van “inclusie” : het creëren van passende banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Met enthousiasme en kennis van zaken stimuleert en adviseert hij organisaties in het publieke en private domein. “Betaald, onderbetaald en onbetaald” afhankelijk van het type organisatie. Onderwerpen met een maatschappelijke impact is waar hij zich in de “nadagen van zijn loopbaan (=3654 dagen) uitsluitend mee bezig wil houden.

Bestuurslid Anne-Floor Dekker woont inmiddels zo’n 20 jaar in Haarlem. Sinds 2004 is zij werkzaam in de sociale sector. Tussen 2004 en 2015 werkte Anne-Floor voor een landelijke koepelorganisatie van vluchtelingenzelforganisaties, Vluchtelingen-Organisaties Nederland. Vanaf 2015 is zij programma manager bij WO=MEN Dutch Gender Platform. Een landelijke vereniging van (diaspora) vrouwenrechten- en gender gelijkheidsorganisaties, – ontwikkelings- en vredesorganisaties, academici, journalisten, politie en militairen die samen werken aan gender gelijkheid en vrouwenrechten wereldwijd. Van 2014 tot 2018 was Anne-Floor raadslid voor D66 in Haarlem. In de gemeenteraad was zij woordvoerder Sociaal Domein (o.a. Werk en Inkomen, Onderwijs, Jeugdzorg en Diversiteit).

Bestuurslid Ruth Nelemaat is voorzitter van de Participatieraad Haarlem (www.participatieraadhaarlem.nl). De participatieraad adviseert het college van B&W en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd op het gebied van het sociaal domein. Zij deed haar kennis en ervaring op het gebied van woningbouw en maatschappelijke opvang op als manager Wonen, vestigingsmanager bij diverse woningcorporaties en als directeur van een dak- en thuislozenopvang in Amsterdam. Momenteel is zij ook voorzitter van de adviesraad van Ymere Haarlem. Daarnaast is zij regelmatig te vinden als gastvrouw bij de Tafel van Veel, een initiatief om ontmoeting tussen mensen te bevorderen door gezellig samen te eten (www.detafelvanveel.nl).

Partners

De Inschakelaars werkt samen met partners in de stad, zoals de Creatieve Muggen, 023Doen, Bureau Fondswerving, Vrijwilligerscentrum Haarlem en omgeving, Stadsgarage, Bedrijf en Samenleving en de gemeente Haarlem. De samenwerking vindt onder meer plaats in het platform HaarlemLink, een digitaal platform waarop nieuwe maatschappelijke initiatieven zich kunnen presenteren. Afhankelijk van de de vraag om advies of ondersteuning kijken we welke organisatie die het beste kan bieden.

Contact

Wil je contact over de mogelijkheden voor advies en ondersteuning? Stuur een berichtje naar info@deinschakelaars.nl. We nemen dan binnen twee werkdagen contact met je op.

Bellen kan ook. Gert-Jan Ankoné is bereikbaar op 06 – 83 22 42 73, Mariëtte Wessels op 06 – 45 68 95 93.

adres

We zijn gevestigd in:

Haarlem

telefoon

Telefoonnummer

06 - 83 22 42 73